Svolání řádné Valné hromady TJ FS Napajedla, z.s.

Na základě článku 2, bod 2.2, Stanov TJ FS Napajedla, z.s., svolává Výkonný výbor TJ FS Napajedla, z.s. řádnou Valnou hromadu TJ FS Napajedla, z.s.

Valná hromada se uskuteční dne 21. března 2019 od 17.00 hodin v konferenčním sále v budově bývalého kláštera v Napajedlích.

Na valnou hromadu vysílají zástupci jednotlivých sdružených oddílů určený počet kandidátů podle článku 2, bodu 2.1, Stanov TJ FS Napajedla, z.s..

Program stanovený výkonným výborem TJ FS Napajedla, z.s.:

 

 • Úvod jednání TJ FS Napajedla, z.s. (dále jen TJ)
 • Zpráva o činnosti TJ za rok 2018
 • Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018
 • Zpráva kontrolní a revizní komise TJ za rok 2018
 • Zpráva mandátové komise
 • Rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
 • Hlasování o rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
 • Návrhy kandidátů do výkonného výboru a další volební období;
 • Volba kandidátů do výkonného výboru;
 • Ocenění zasloužilých členů TJ;
 • Modernizační projekty v oblasti sportu a tělovýchovy v Napajedlích
 • Diskuze
 • Zpráva návrhové komise, závěr jednání

 

Celá valná hromada se řídí Stanovami spolku TJ FS Napajedla, z.s.!

 

Program jednání může být změněn na základě hlasovaní o přidání nebo vypuštění bodu programu na jednání výkonného výboru s vedoucími oddílů dne 11.3.2019 nebo v rámci zahájení valné hromady na návrh jednotlivých členů valné hromady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *