Předseda
Ladislav Kolomazník
mob.: 737 136 118
e-mail: sachy@tjnapajedla.cz
Sídlo, kontaktní adresa
Komenského 304
763 61
Napajedla

HISTORIE

Šachový oddíl byl založen 20.8.1940 v hotelu U Večerků a jeho prvním předsedou byl zvolen Jaroslav Šťuřík. Oddíl ihned od založení pořádal pravidelné schůzky členů, hrál pravidelně přebor oddílu a jarní turnaj. Oddíl se zapojil i do soutěží družstev.
Významnými členy byli pánové Smejkal, Hastík, Buroň, Šrom, Ančinec S., Klablena, Velčovský st.,
Maňák J., Bažant Petr st., Kropáček.
Oddíl pořádal několik let přebor Československé  republiky dorostenek, mezi další úspěchy patří
postup do divize v 1976 a postup do druhé ligy  v roce 2012.
SOUČASNOST
V součastné době má oddíl 23 členů a 3 družstva v soutěžích, A- družstvo hraje krajský přebor,
B družstvo krajskou soutěž a C družstvo regionální soutěž.