Předseda
Libor Kubíček
mob.: 601 322 620
e-mail: aspv@tjnapajedla.cz
Sídlo, kontaktní adresa
Komenského 304
763 61
Napajedla

Současnost

Oddíl Asociace sportu pro všechny pod TJ FS Napajedla, známější pod zkratkou ASPV je dobrovolným sdružením občanů města Napajedel a přilehlého okolí všech věkových kategorií zaměřující se na tělesná cvičení, lehkou atletiku, gymnastiku, turistiku a kolektivní sporty pro všechny.

ASPV má k dnešnímu dni celkem 135 členů z toho 120 dospělých a 15 dětí. O vedení jednotlivých zájmových činnosti se stará skupina trenérů a cvičitelů ve složení:

cvičení ženy – paní Muchová (32 žen);
cvičení ženy – paní Jiráková (13 žen);
zdravotní cvičení – paní Ježíková, paní Mlýnková (20 žen, 2 muži );
volejbal mix – pan Uhrmacher (20 sportovců);
sálová kopaná – pan Změlík (18 sportovců);
sál. kopaná – pan Mucha (7 sportovců);
nohejbal – pan Janošek (8 sportovců);
atleti žáci – paní Marčíková (15 dětí).

Historie

Dřívější názvy:

SOKOL – pod hlavičkou ČSTV
ZTV – základní tělesná výchova
ZRTV – základní a rekreační tělesná výchova
ASPV – asociace sport pro všechny

Od roku 1959 předseda Jan Horka, do roku 2002.
Od roku 2002 doposud předseda PHDr. Jaroslav Tobola.

V roce 1991 stěhování ze sídla na Sokolovně do nového objektu „Likusák“, v roce 2014 proběhlo další stěhování tentokrát z objektu Likusáku, který byl zbourán do nových prostor v objektu kláštera Napajedla.

Leden 1992 nový název odboru – ASPV.