Spolek s názvem TJ FS Napajedla, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Historie TJ FS Napajedla

Začátky organizované tělovýchovy v Napajedlích se datují počátkem dvacátého století. Jako první byl založen oddíl kopané a to v roce 1912, který byl následován oddílem házené v roce 1920. Postupně pak vznikaly další oddíly. Následně se některé oddíly sloučily pod názvem SPARTAK Napajedla a další oddíly pak vystupovaly pod názvem JISKRA Napajedla to vše v meziválečném období. V poválečné době došlo ke sloučení všech sportovních oddílů pod společným názvem Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla. V průběhu let procházela pochopitelně tělovýchova určitým vývojem. Vznikaly nové složky a dostavovaly se i úspěchy hodné zaznamenání. Ve své době vykazoval úspěšnou činnost dnes již zaniklý oddíl boxu. Z kolektivních sportů stojí za zmínku činnost oddílu kopané, jehož velkým úspěchem byl postup do tehdejší II. ligy. Rovněž oddíl házené vykazoval velmi kvalitní sportovní činnost, zejména ve čtyřicátých až šedesátých letech minulého století. V individuálních sportech dosahovali naši členové rovněž vynikajících úspěchů. Patří sem účast dvou členů v Závodě míru Praha – Varšava, účast členů oddílu veslování na olympijských hrách i na mistrovství světa. Vysokou sportovní úroveň vykazoval i oddíl sportovní gymnastiky. Postupem času již některé oddíly ukončily svoji činnost. Dnes již můžeme jen vzpomínat na činnost oddílů boxu, cyklistiky, ledního hokeje či veslování.

 

Současnost TJ FS Napajedla

V současné době tělovýchovná jednota sdružuje 7 oddílů, oddíly turistiky, kopané, házené, šachu, asociace sportu pro všechny (ASPV), stolního tenisu a vodních sportů, a cca osmi sty členy je největší sportovní organizací ve městě Napajedla. Členové tělovýchovné jednoty, ale i široká veřejnost, mohou využívat sportoviště v majetku TJ FS Napajedla, která poskytují dostatečné zázemí pro provozování i mimo oddílových aktivit. Samotné oddíly pak využívají pro svou činnost zázemí v podobě fotbalového hřiště, loděnice, sportovní haly II.ZŠ Napajedla, volejbalových a tenisových kurtů, tělocvičny I.ZŠ Napajedla a části rekonstruované budovy kláštera, kde má sídlo i sekretariát TJ FS Napajedla.

 

Rok 2016

V letošním roce proběhlo v rámci valné hromady TJ FS Napajedla jako nejvyššího orgánu spolku odsouhlasení a schválení znění nových stanov, které upravují název, sídlo a názvosloví jednotlivých funkcí uvnitř TJ. Nový název TJ zní TJ FS Napajedla, z.s., nová adresa sídla spolku je Komenského 304, Napajedla.