Title Download
Usnesení valné hromady TJ FS Napajedla, z.s. 2018
  1 files      4 downloads
Download
Zápis z jednání valné hromady TJ FS Napajedla, z.s. 2018
  1 files      4 downloads
Download
Zpráva mandátové komise 2018
  1 files      0 download
Download
Zpráva o činnosti TJ FS Napajedla, z.s. ze rok 2017
  1 files      2 downloads
Download
Žádost o přijetí člena TJ FS Napajedla. z.s.
  1 files      12 downloads
Download
Směrnice o zásadách členství v TJ
  1 files      13 downloads
Download
Smlouva darovací (vzor)
  1 files      17 downloads
Download
Usnesení valné hromady TJ 2017
  1 files      6 downloads
Download
Přehled účastníků VH 2017
  1 files      9 downloads
Download
Zpráva mandátové komise 2017
  1 files      4 downloads
Download
Zpráva KRK za rok 2016
  1 files      2 downloads
Download
Provozní řád sportovního areálu základních škol 2016
  1 files      4 downloads
Download
Provozní řád workoutového hřiště 2016
  1 files      9 downloads
Download
Cestovní příkaz TJ FS Napajedla, z.s.
  1 files      15 downloads
Download
Smlouva o reklamě (vzor)
  1 files      117 downloads
Download
Sponzorská smlouva (vzor)
  1 files      115 downloads
Download
Stanovy TJ FS Napajedla, z.s.
  1 files      10 downloads
Download
Směrnice o poskytování cestovních náhrad
  1 files      14 downloads
Download
Výpis ze spolkového rejstříku KS Brno
  1 files      6 downloads
Download